Kids binding size chart

KIDS BINDING SIZE CHART

  KIDS XS
US MENS 7C - 13C 1K - 3K
US  NA NA

MONDO

13.5 - 19.5 20 - 21
UK NA NA
EURO 27 - 31

32 - 34